ระบบจัดการรหัสผ่านด้วยตนเอง


หน้าแรก


ระบบจัดการรหัสผ่านด้วยตนเอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยคำถามกู้รหัสผ่าน รวมถึงรีเซ็ตรหัสผ่านผ่านอีเมล ได้ผ่านเว็บไซต์นี้


กรณีผู้ใช้งานต้องการใช้งานระบบรีเซ็ตรหัสผ่านผ่านอีเมล ผู้ใช้งานต้องทำการตั้งค่าอีเมลสำหรับกู้รหัสผ่านที่เว็บไซต์ https://reset.bodin.ac.th/updatemail.php ก่อน จึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันรีเซ็ตรหัสผ่านผ่านอีเมลได้


คุณสามารถเลือกเมนูการทำงานได้จากปุ่มด้านล่าง:

ตั้งคำถามกู้รหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน
รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยคำถามกู้รหัสผ่าน
รีเซ็ตรหัสผ่านผ่านอีเมล