เปลี่ยนรหัสผ่าน

สำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่าน กรุณากรอกข้อมูลตามด้านล่างให้ครบทุกช่อง จากนั้นกดปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน" ทั้งนี้ รหัสผ่านใหม่ที่คุณตั้ง จะต้องเป็นไปตามนโยบายรหัสผ่านของโรงเรียน